PiVarna

stránky o zkušenostech z domácího vaření piva

Nástroje a pomůcky

  • Hrnec 35L (pouze za studena, ohřáte vody pojme ~30L)
  • Kvasná nádoba s kvasnou zátkou (35L)
  • Zátkovačka na nízká i vysoká hrdla
  • Standardní víčka 26mm
  • Míchadlo dřevěné ~70cm
  • Teploměry, pokojový s externím senzorem, potravinářský
  • Stáčecí hadice, jedna s lahvovým stáčecím ventilem
  • Hustoměr
  • Pivařka2